Home Kontakt Skautské oblasti

Skautské oblasti

Medzistupňom medzi národnou úrovňou a zbormi sú skautské oblasti. Spájajú zbory a samostatné oddiely v určitom regióne. Ich poslaním je poskytovať informačný servis zborom, zabezpečovať vzdelávanie dobrovoľníkov, rozširovať skauting na nové miesta a usporadúvať regionálne skautské akcie.

Bratislavská skautská rada
Filip Košťál
funkosk@gmail.com
bso.skauting.sk
facebook

Západoslovenská skautská oblasť
Jana Jánošíková
zsso@skauting.sk
zsso.skauting.sk
facebook

Skautská oblasť kniežaťa
Pribinu – Nitra

Tomáš Tkáč
tkac.tomas@gmail.com
kniezapribina.sk

Žilinská oblasť
Juraj Baláž
balaz@murk.sk
facebook

Stredoslovenská oblasť
Miriama Olosová
stredoslovenska.oblast@skauting.sk
stredoslovenskaoblast.webnode.sk
facebook

Podtatranská oblasť
Andrej Legutky
pkandy@mail.t-com.sk
facebook

Východoslovenská oblasť
Michal Rabatin
miso233@gmail.com
vso.skauting.sk
facebook

Najčítanejšie