Home Skauti Rady Duchovná rada

Duchovná rada

Duchovná rada je stálou radou a členom náčelníctva Slovenského skautingu. Jej úlohou je rozvíjať duchovný rozmer skautov a podporovať náboženskú výchovu členov, ktorí si ju žiadajú v súlade s ich vlastným náboženským presvedčením. To sa deje prostredníctvom budovania si vzťahu k hodnotovému systému, ktorý je integrovanou súčasťou programu a vzdelávania.

Aktivity

Spolupracujeme pri príprave rôznych aktivít, ako napr.:

 • Online kampane – Týždeň za mier, aktivity na leto, k Betlehemskému svetlu, pôstu a pod.
 • ekumenické aktivity, predovšetkým podklady pre družiny a oddiely
 • odovzdávanie Betlehemského svetla predstaviteľom cirkví a spoločenského života
 • aktivity kňazov a skautov – napr. celoslovenská skautská omša od Prešova až po Bratislavu, skautské duchovné obnovy
 • celoslovenské skautské púte (do Levoče, spoluprá­ca pri organizovaní Cyrilo­metodských slávnosti)
 • duchovné vzdelávacie a formačné kurzy
 • …a mnohé ďalšie

Pre vás

 • Robíte akciu rozvíjajúcu duchovný rozmer a chcete ju propagovať?
 • Potrebujete poradiť, pomôcť pri tvorbe duchovného programu?
 • Máte nápady, inšpirácie na vlastné duchovné aktivity?
 • Chcete sa zapojiť do činnosti duchovnej rady?
 • Máte záujem o kurz/prednášateľa?

Kontakt

E-mail: duchovna.rada@skauting.sk

Najčítanejšie