Home Skauti Vzdelávanie Pre vzdelávacie tímy

Pre vzdelávacie tímy

Všetky aktuálne informácie získate na adrese vzdelavanie@skauting.sk.

Dokumenty potrebné k vzdelávaniu nájdete v zdieľanom priečinku:

S propagáciou vieme pomôcť prostredníctvom skautských informačných kanálov, ale potrebujeme nasledovné:

  • názov podujatia (ak je požadovaný kreatívnejší názov článku, v ktorom sa má podujatie prezentovať, tak poslať v danej forme. napr. Kurz skautskej praxe > Poď na kurz skautskej praxe a nauč sa založiť oheň na vode)
  • perex/úvod k podujatiu, o čo ide, prečo, kto pozýva
  • ak podujatie má, tak uviezť myšlienku, cieľ, filozofiu, …
  • základné informácie ako dátum, miesto, cena, cieľová skupina
  • ak ide o novú/netradičnú formu podujatia, tak krátke vysvetlenie, čo znamená
  • logo/fotku/ilustračnú fotografiu

Najčítanejšie