Home Ústredie Administratíva Nahlasovanie akcií

Nahlasovanie akcií

Termíny zasielania vyplnených záverečných správ na ustredie@skauting.sk:

 • 1. časť – akcie uskutočnené od 1.1. do 15.9. aktuálneho roka prosíme poslať na Ústredie do 15.9. aktuálneho roka
 • 2. časť – akcie uskutočnené od 15.9. do 31.12. aktuálneho roka prosíme poslať na Ústredie do 15.1. ďalšieho roka

Prezenčná listina

 • hlavička prezenčnej listiny má byť kompletne vyplnená
 • na prvom mieste v prezenčnej listine má byť napísaný organizátor/zodpovedná osoba podujatia
 • do prezenčnej listiny je možné zapísať iba členov SLSK (registrovaných k danému dňu konania skautskej akcie)
 • v prípade podujatí pre verejnosť či medzinárodných podujatí,  môžu byť na prezenčnej listine zapísaní iba členovia našej organizácie, počet návštevníkov či zahraničných účastníkov je možné spomenúť v záverečnej správe
 • prezenčné listiny zostávajú v archíve zboru, nie je potrebné ich zasielať na Ústredie

Zaverecna sprava

Záverečná správa

 • záverečné správy je potrebné vypisovať priamo do wordového vzoru, neakceptujú sa  obrázky a pdf-ká
 • záverečnou správou je možné si vykázať iba podujatie trvajúce minimálne 3 hodiny, kratšie podujatia sa vykazujú v hlásení o činnosti
 • zo skautskej akcie môže vzniknúť len jedna prezenčná listina, zbor si teda nemôže vykázať akciu druhého zboru, oblasti či národnej úrovne alebo účasť na takejto akcii
 • každé podujatie je možné vykázať si iba jedenkrát, preto, ak v Hlásení o činnosti v sekcií „Oddielovky“ zbor započítava nejakú oddielovú akciu, nepíše už z tejto akcie záverečnú správu a neposiela ju na Ústredie
 • ako „medzinárodné aktivity“ môžu byť zadefinované iba podujatia, na ktorých sa zúčastnilo min. 30% zahraničných účastníkov, medzinárodnou aktivitou teda nie je výprava roverov do zahraničia

Ako cieľ podujatia treba v správe uviesť, čo je akciou sledované, napr: zlepšenie sa v skautskej praxi, utuženie priateľstva, vyskúšanie nových pohybových hier, zoznámenie sa so skautmi z iného zboru, charakterový rozvoj členov, prezentácia skautingu na verejnosti,…).
V zhodnotení cieľa a programu treba rozpísať, či bol stanovený cieľ naplnený a aké aktivity sa na podujatí konali.

Všetky údaje zo záverečných správ nahrávajú pracovníci Ústredia do databázy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu- Vivant. Ide o softvér pre všetky veľké mládežnícke organizácie, ktorý zhromažďuje potrebné informácie a poskytuje ministerstvu štatistiky. Na základe informácií nahratých do systému je Slovenskému skautingu tiež prideľovaná dotácia.

Ďakujeme za spoluprácu a v prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícií.

Najčítanejšie