Home Ústredie Financie Právna subjektivita nižších zložiek

Právna subjektivita nižších zložiek

Nižšia zložka SLSK (ďalej len NZ) tj. zbor, prístav alebo oblasť sa stáva právnym subjektom uzavretím  zmluvy o právnej subjektivite s ústredím (štatutárom) SLSK. Výhody právnej subjektivity sú samostatné hospodárenie, zriaďovanie účtov, podpisovanie zmlúv, výhody v regrantingovom systéme… Nevýhodami sú  napríklad väčšia zodpovednosť, alebo vedenie účtovníctva.  Právnu subjektivitu zbor získava po roku fungovania.

IČO

NZ s právnou subjektivitou dostáva po uzavretí zmluvy identifikačné číslo organizácie IČO od Ministerstva vnútra na základe žiadosti od ústredia. IČO je v súčastnosti tvorené osemmiestnym IČO ústredia s číselným označením organizačnej zložky za lomítkom napr. 00598721/0163. Štvormiestne číslo za lomítkom sa označuje ako SID.

DIČ

NZ mali v minulosti povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade na daň z príjmov právnických osôb a obdržali daňové identifikačné číslo DIČ. V súčasnosti už daňový úrad DIČ pre NZ neprideľuje.

DPH

NZ nie sú platcami DPH to znamená že nie sú registrovaní na DPH a nemajú pridelené IČ DPH. Pri kúpe tovarov a služieb od platcov DPH však samozrejme musia zaplatiť celú sumu vrátane DPH.

Najčítanejšie